Motiu, frase, període

FRASE

Agafarem com exemple el minué de Bach. Podem dividir la secció A de la peça en dues frases (presentades amb colors diferents):

https://www.teoria.com/res/videos/tutorials/forms/phrases/frases01.mp4

MOTIU

Si les frases es poden organitzar en períodes, dins cada frase podem troar unitats més petites anomenades motiu. El motiu és un patró rítmic-melòdic que s’usa en la construcció de la frase. En la següent animació veim alguns dels motius que trobam en el minueto de Bach: Sigue leyendo

Acordes

Què és un acord?

Un acord està format per tres o més notes que es tocan simultàneament. Tradicionalment estan construits en dues terceres

Resultat d'imatges de triadas basicas imagenes

En armonia es diu que un acord (es a dir, una tríada obtenida per encadenament de terceres) es una inversió d’un altre acord en “posició fonamental” (és a dir, que té el baix en la nota fonamental de l’acord), si les notes de l’acord continuen essent les mateixes però en una altra posició, i la nota del baix no és la nota fonamental de l’acord.

Per això es parla de “primera inversió” (quan el baix es troba en el tercer grau), i “segona inversió” (amb el baix en la quinta).

Resultat d'imatges de triadas basicas imagenes

    2. CLASSIFICACIÓ

                        a) Perfecte Major: 3ª Major i 5ª Justa.

                        b) Perfecte menor: 3ª menor i 5ª Justa.

                        c) 5ª Disminuïda: 3ª menor i 5ª Disminuïda.

                        d) 5ª Augmentada: 3ª Major i 5ª Augmentada.

Melodia

La melodia és l’element més important després del ritme. És l’element més expressiu i va associada a l’emoció i als sentiments. És la succesió lineal d’altures de so que expressen una idea musical.

Totes les melodies es construeixen dins una determinada organització de les altures del so que s’anomena escala. Sigue leyendo

Ritme i Pols

Pols i ritme són dues coses diferents, però molts utilitzen el terme “ritme” per referir-se al “pols” i no són el mateix.

El pols és una constant, no canvia. com el dels segons d’un rellotge cada cop és un pols constant. Un altre exemple de pols són els bombaments del cor un darrere l’altre, aquests de vegades són més ràpids o més lents cosa que també s’aplica en en la música en tocar una cançó ràpida o lenta o fer un canvi de velocitat segons la cançó o l’interpreti.

doc00675920151109115734

doc00676020151109115755

Textures Musicals

La textura musical és la forma en què els materials melòdics, rítmics i harmònics es combinen en una composició, determinant així la qualitat sonora global d’una peça. Designa la forma de relacionar les diverses veus que intervenen en una peça musical (entenent com a veus diverses línies melòdiques simultànies, siguin vocals o instrumentals)

Sigue leyendo