Pols i Ritme

Pols i ritme són dues coses diferents, però molts utilitzen el terme “ritme” per referir-se al “pols” i no són el mateix.

El pols és una constant, no canvia. com el dels segons d’un rellotge cada cop és un pols constant. Un altre exemple de pols són els bombaments del cor un darrere l’altre, aquests de vegades són més ràpids o més lents cosa que també s’aplica en en la música en tocar una cançó ràpida o lenta o fer un canvi de velocitat segons la cançó o l’interpreti.

doc00675920151109115734

doc00676020151109115755

Anuncios